Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit: ze kan dan ook alleen functioneren als iedereen zijn steentje bijdraagt en de regels naleeft. Worden de sociale bijdragen correct betaald? Is er sprake van eerlijke concurrentie? Worden werknemers op de juiste manier behandeld? De inspectiedienst van de RSZ gaat het na op het terrein. Onze sociaal inspecteurs vervullen dan ook een cruciale rol in ons Sociaal Zekerheidsstelsel. Zij kijken er op toe dat de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever worden gerespecteerd.

MAAR… onze inspectiediensten zijn zo veel meer dan een waakhond. Veel problemen zijn namelijk te voorkomen met een goede preventie. Daarom besteden onze inspecteurs veel aandacht aan voorlichting. Ze informeren werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden over hun rechten en plichten, en geven praktisch advies over hoe je als werkgever je verplichtingen nakomt. 

De Inspectiedienst van de RSZ bestaat uit het hoofdbestuur en de buitendiensten. De buitendiensten zijn onderverdeeld in Nederlandstalige provinciale directies - namelijk Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Franstalige provinciale directies en Brussel.

Er zijn momenteel 14 vacatures voorzien in de Nederlandstalige of Brusselse directies.

Wat doet een sociaal inspecteur nu precies?

Eerst en vooral is het belangrijk dat je weet dat onze inspecteurs werken binnen teams per regio en thema (Basiswerking, Grensoverschrijdende tewerkstelling, sociale dumping, …). Logischerwijs kan je dus niet spreken van één bepaald vast takenpakket.

We willen je toch wat inzicht geven in het leven als sociaal inspecteur. Je zal twee duidelijke rollen vervullen. Enerzijds ben je nauw betrokken bij de strijd tegen de sociale fraude en de bescherming van de werknemer. Jij zal toezien op sociale wetgeving en instaan voor de vaststelling wanneer die niet wordt nageleefd. Je zal dossiers toegewezen krijgen (na risicoanalyse of na een vraag van een derde partij), maar je kan ook eveneens proactief een dossier opstarten. Zo kan je bijvoorbeeld op eigen initiatief dossiers openen.

To do’s bij een controle:

 • Voorbereiding is alles. Je verzamelt alle mogelijke info via databases, andere instellingen, verslagen, aangiftes,… . Zelfs Google Streetview kan een onmisbare partner worden. Je maakt een plan van aanpak op. Je brieft indien nodig collega’s (intern en extern).
 • Tijdens de controle zelf verzamel je extra informatie (getuigenissen, ID-documenten, documenten,..).
 • Na de controle toets je de verzamelde informatie af aan de wetgeving en de werkgever aangegeven gegevens. Je neemt verhoren af indien nodig. Je maakt je verslag op. Je sluit je dossier af.

Anderzijds ben jij de contactpersoon voor werkgevers, dienstverleners, arbeidsauditoraat, … . Met je sterke communicatieskills sta je hen te woord. In de strijd tegen sociale fraude zal je immers niet alleen reactief maar ook preventief te werk moeten gaan.

 • Je informeert en adviseert werkgevers, werknemers of gevolmachtigden inzake sociale wetgeving.
 • Je maakt werkgevers wegwijs in de sociale wetgeving.
 • Je staat werkgevers en werknemers te woord bij klachten of meldingen.
 • Je wijst werkgevers en werknemers op hun plichten.
 • Je beantwoordt vragen van andere publieke diensten en het arbeidsauditoriaat.
 • Je hebt hierbij steeds oog voor de privacywetgeving en draagt discretie hoog in het vaandel

Kom kennismaken op ons jobevent!

Op 9 maart 2023 geven we tijdens een jobevent bij de RSZ in Brussel meer uitleg over deze functie. Via infoborden, video en discussietafels krijg je meer zicht op de jobinhoud en de selectieprocedure. En natuurlijk staan onze collega-inspecteurs klaar om uit eerste hand te vertellen wat een boeiende baan het is.

Deelnemen is gratis, maar je moet je wel online inschrijven. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Kun je niet komen maar heb je een vraag over de jobinhoud, bel of mail dan gerust met Eric Verlinden (02/509.34.69 of eric.verlinden@rsz.fgov.be)

Loon

Je wordt aangeworven als Sociaal Inspecteur (niveau B) met de bijbehorende weddeschaal B1. (Minimum aanvangswedde: 33591,19 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de index van januari 2023, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

Een moderne omgeving

 • Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, met een impact op heel veel mensen.
 • Uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Moderne infrastructuur en informaticatools, eigen parking
 • Flexdesk
 • Laptop en smartphone voor professioneel gebruik

Flexibele werktijdregeling

 • Minstens 26 dagen vakantie
 • Glijdende werkuren in een 38-urenweek en een flexibele regeling voor vakanties en afwezigheden

Gunstige voorwaarden voor verplaatsingen

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen auto
 • Mogelijkheid van een fietsvergoeding

Andere financiële voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en vermindering voor gezinsleden
 • Forfaitaire vergoedingen voor verblijfkosten
 • Forfaitaire bureauvergoeding
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te verwerven
 • Allerlei sociale voordelen (bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor een bril)
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart

Sollicitatieprocedure

JE KAN ENKEL SOLLICITEREN VIA

Deze procedure bestaat uit verschillende stappen. Je kan je alleen inschrijven voor een volgende stap als je geslaagd bent voor de voorgaande stap(pen).

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een computertest af bij FOD BOSA in Brussel. Deze test bestaat uit een meerkeuzevragenlijst en een schriftelijke proef.
 3. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij de RSZ

 

 

 

Opgelet:

 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

 

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

 

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

 

Stap 1: Screening van de deelnemingsvoorwaarden (diploma en/of benoemingsbesluit)

 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 3u)

 

Via een Meerkeuzevragenlijst en schriftelijke test op de computer worden volgende competenties gemeten:

 • Met de meerkeuzevragenlijst wordt de competentie "Je begrijpt de reglementering inzake sociale zekerheid 'Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010, art. 16 à 95' en kan deze toepassen op eenvoudige situaties" gemeten. Je krijgt tijdens de meerkeuzevragenlijst deze reglementering ter beschikking om de vragenlijst op te lossen. 
 • Met de schriftelijke test wordt de competentie "je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden" gemeten.

Deze proef zal plaatsvinden op 27/4/2023. (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online Selor account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test). Enkel de schriftelijke test van de 200 kandidaten met de hoogste score op de meerkeuzevragenlijst wordt gecorrigeerd.

Enkel de 80 hoogstgerangschikte geslaagden worden toegelaten tot de volgende proef. (interview met case)

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 3 : Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereidingstijd)

 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen midden juni en midden juli.  (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap(pen). Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Solliciteren

Het formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en het formulier niet verschijnt, probeer het dan later nog eens. Als het probleem zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met jobs@rsz.fgov.be.
RSZ als innovatieve werkomgeving?

RSZ als innovatieve werkomgeving?

Bij de RSZ proberen we graag de nieuwste technologieën uit om onze diensten te verbeteren.

Meer over werken bij de RSZ

Een paar van onze projecten

Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures?

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en wij brengen je op de hoogte wanneer er nieuwe vacatures verschijnen bij de RSZ.